• Prace magisterskie na zamówienie
    Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Prace magisterskie na zamówienie – plusy i minusy

Prace magisterskie na zamówienie

Prace magisterskie na zamówienie to bardzo kontrowersyjny temat. W poniższym tekście wymienimy plusy i minusy korzystania z płatnej pomocy podczas pisania prac dyplomowych. Zacznijmy może od tego, że przymus pisania prac magisterskich tworzy popyt na fachową pomoc. Portale z ogłoszeniami pełne są prywatnych osób i legalnych firm, które oferują wsparcie w procesie pisania pracy magisterskiej, […]

Pisanie prac magisterskich – jaki sens widzą w tym uczelnie?

Pisanie prac magisterskich

Pisanie prac magisterskich przez studentów budzi kontrowersje. Konkretniej chodzi tu o nakaz ich pisania. Kończąc studia magisterskie, student ma obowiązek napisania pracy magisterskiej swojego autorstwa, a także jej obrony. Prace magisterskie są w dużej mierze pracami odtwórczymi i na to najczęściej narzekają studenci. Takich pracach nie ma miejsca dla własnej twórczości, na prawdziwe badaniach i […]

Prace magisterskie w kontekście plagiatu

Plagiat i prace magisterskie

Prace magisterskie pisane przez studentów pod przymusem, to obiekt wielu kontrowersji. Plagiat to innymi słowy, przypisanie sobie samemu treści utworu, którego autorem jest inna osoba. Pojęcie to ma zastosowanie zarówno do treści pisanych, takich jak książka, wiersz, treść piosenki, gazetka, plakat i inne, ale także do obrazu, zdjęcia, utworu muzycznego etc. Prace magisterskie są na […]