• Prace magisterskie na zamówienie
    Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Plagiat! Jak uchronić się przed nim w swojej pracy dyplomowej?

Plagiat

Plagiat jest rzeczą, która nie powinna się zdarzyć przy pisaniu pracy dyplomowej. Jak pokazuje praktyka, plagiaty często się zdarzają nie tylko w pracach naukowych, ale również przykładowo w muzyce.

Plagiat to przywłaszczenie sobie części lub całości cudzego utworu z przyznaniem sobie praw do jego autorstwa. Dotyczy to każdego utworu niezależnie od jego formy. Może to być obraz, grafika, fotografia, piosenka, wiersz, publikacja naukowa czy książka. Dotyczy to też takich dzieł jak praca licencjacka, praca magisterska czy praca doktorska. . Jest w zasadzie każde przywłaszczenie, niezależnie czy jest to jedno zdanie, rozdział czy akapit. Niektórzy studenci żywią błędne przekonanie, iż treści zawarte w Internecie są własnością publiczną, a więc nie ma potrzeby podawania ich źródła, nic bardziej mylnego. Używając w swojej pracy dyplomowej informacji zawartych w sieci, powinniśmy podać w przypisie pełne dane o autorze, tytule utworu i miejscu (link do strony internetowej). Nie tylko użycie samego tekstu jest plagiatem, ale również rysunku, tabeli czy wykresu. Nie inaczej postępujemy w przypadku cytowania ustępów ustawy, umowy, rozporządzenia itp.

Co wobec tego plagiatem nie jest? Pisząc pracę magisterską, licencjacką czy inżynierską możemy używać oczywistych, powszechnie znanych stwierdzeń, takich jak „Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej” oraz fachowych terminów i sformułowań, szczególnie używanych w języku prawniczym czy medycznym.

Plagiat i jego typy.

Rozróżniam także dwa typy plagiatu: jawny oraz ukryty. Jawny to nic innego jak przepisanie całości lub części cudzego utworu i podpisanie go własnym nazwiskiem. Plagiat ukryty nie jest już tak oczywisty, są to nadal cudze przemyślenia czy koncepcje, ale w zmienionej formie, wplecione we własne wywody. Zrozumiałe jest, iż obie formy plagiatu są niedopuszczalne w pracy dyplomowej, przy czym w praktyce plagiat ukryty jest bardzo często wykorzystywany w pracach licencjackich, magisterskich, inżynierskich czy nawet w pracach doktorskich z wielu różnych dziedzin. Generalnie pamiętajmy, że kopiując od kogoś, możemy nie przyswoić niezbędnej wiedzy, która przyda nam się w przyszłości. Więc drodzy studenci piszcie dobre prace i uważajcie na program antyplagiatowy!

Katalog stron

Dodaj komentarz