• Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

 

Kończąc studia magisterskie student ma obowiązek napisania pracy magisterskiej swojego autorstwa, a także jej obrony. Prace magisterskie są w dużej mierze pracami odtwórczymi i na to najczęściej narzekają studenci. Takich pracach nie ma miejsca dla własnej twórczości, na prawdziwe badaniach i doświadczenia, z których wyciągnie się całkowicie własne wnioski.

Tego typu prace magisterskie zmuszają studenta do przewertowania dziesiątek pozycji literatury i opisania tego, z czym się tam zapoznali, własnymi słowami. Brak w tym inwencji twórczej, kreatywnego myślenia, brak możliwości krytycznego potraktowania tematu, na podstawie choćby własnych doświadczeń. Innego zdania są promotorzy, którzy twierdzą iż takie prace byłby niezgodne ze standardami uczelni.

Często boją się pilotować tematy, o których nikt wcześniej nie pisał. Polskie szkolnictwo z tym zakresie zdaje się być nadal skostniałe. Zamiast wspierać kreatywność i przedsiębiorczość, wspiera się powtarzalność, odtwórczość i brak własnego myślenia. A może właśnie o to chodzi? Może system nie chce, aby w społeczeństwie byli ludzie, którzy zadają zbyt wiele trudnych pytań. Bo są niewygodni. Bo mają własne zdanie. Bo nie dadzą sobie narzucać zdania innych. Ani prace magisterskie, ani nawet studia magisterskie nie gwarantują przygotowania młodego człowieka do życia w dzisiejszych realiach

Oferty pracy

Dodaj komentarz