• Prace magisterskie na zamówienie
    Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Pisanie prac magisterskich – jaki sens widzą w tym uczelnie?

Pisanie prac magisterskich

Pisanie prac magisterskich przez studentów budzi kontrowersje. Konkretniej chodzi tu o nakaz ich pisania. Kończąc studia magisterskie, student ma obowiązek napisania pracy magisterskiej swojego autorstwa, a także jej obrony. Prace magisterskie są w dużej mierze pracami odtwórczymi i na to najczęściej narzekają studenci. Takich pracach nie ma miejsca dla własnej twórczości, na prawdziwe badaniach i […]