• Prace magisterskie na zamówienie
    Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Pisanie prac magisterskich – jaki sens widzą w tym uczelnie?

Pisanie prac magisterskich

Pisanie prac magisterskich przez studentów budzi kontrowersje. Konkretniej chodzi tu o nakaz ich pisania. Kończąc studia magisterskie, student ma obowiązek napisania pracy magisterskiej swojego autorstwa, a także jej obrony. Prace magisterskie są w dużej mierze pracami odtwórczymi i na to najczęściej narzekają studenci. Takich pracach nie ma miejsca dla własnej twórczości, na prawdziwe badaniach i […]

Plagiat! Jak uchronić się przed nim w swojej pracy dyplomowej?

Plagiat

Plagiat jest rzeczą, która nie powinna się zdarzyć przy pisaniu pracy dyplomowej. Jak pokazuje praktyka, plagiaty często się zdarzają nie tylko w pracach naukowych, ale również przykładowo w muzyce. Plagiat to przywłaszczenie sobie części lub całości cudzego utworu z przyznaniem sobie praw do jego autorstwa. Dotyczy to każdego utworu niezależnie od jego formy. Może to […]