• Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Pisanie prac magisterskich – jaki sens widzą w tym uczelnie?

Pisanie prac magisterskich

Pisanie prac magisterskich przez studentów budzi kontrowersje. Konkretniej chodzi tu o nakaz ich pisania. Kończąc studia magisterskie, student ma obowiązek napisania pracy magisterskiej swojego autorstwa, a także jej obrony. Prace magisterskie są w dużej mierze pracami odtwórczymi i na to najczęściej narzekają studenci. Takich pracach nie ma miejsca dla własnej twórczości, na prawdziwe badaniach i […]

Prace magisterskie w kontekście plagiatu

Plagiat i prace magisterskie

Prace magisterskie pisane przez studentów pod przymusem, to obiekt wielu kontrowersji. Plagiat to innymi słowy, przypisanie sobie samemu treści utworu, którego autorem jest inna osoba. Pojęcie to ma zastosowanie zarówno do treści pisanych, takich jak książka, wiersz, treść piosenki, gazetka, plakat i inne, ale także do obrazu, zdjęcia, utworu muzycznego etc. Prace magisterskie są na […]