• Prace magisterskie na zamówienie
    Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Prace magisterskie w kontekście plagiatu

Plagiat i prace magisterskie

Prace magisterskie pisane przez studentów pod przymusem, to obiekt wielu kontrowersji. Plagiat to innymi słowy, przypisanie sobie samemu treści utworu, którego autorem jest inna osoba. Pojęcie to ma zastosowanie zarówno do treści pisanych, takich jak książka, wiersz, treść piosenki, gazetka, plakat i inne, ale także do obrazu, zdjęcia, utworu muzycznego etc. Prace magisterskie są na […]