• Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

  Kończąc studia magisterskie student ma obowiązek napisania pracy magisterskiej swojego autorstwa, a także jej obrony. Prace magisterskie są w dużej mierze pracami odtwórczymi i na to najczęściej narzekają studenci. Takich pracach nie ma miejsca dla własnej twórczości, na prawdziwe badaniach i doświadczenia, z których wyciągnie się całkowicie własne wnioski. Tego typu prace magisterskie zmuszają […]

Prace magisterskie w kontekście plagiatu

  Plagiat to innymi słowy przypisanie sobie samemu treści utworu, którego autorem jest inna osoba. Pojęcie to ma zastosowanie zarówno do treści pisanych, takich jak książka, wiersz, treść piosenki, gazetka, plakat i inne, ale także do obrazu, zdjęcia, utworu muzycznego etc. Prace magisterskie są na ogół przekładem słów licznych autorów, zaczerpniętym z wielu różnych publikacji […]

Jak uchronić się przed plagiatem w pracy dyplomowej?

Plagiat to przywłaszczenie sobie części lub całości cudzego utworu z przyznaniem sobie praw do jego autorstwa, dotyczy to każdego utworu niezależnie od jego formy, a więc może to być obraz, grafika, fotografia, piosenka, wiersz, publikacja naukowa, książka oraz oczywiści praca licencjacka, praca magisterska czy praca doktorska. Plagiatem jest w zasadzie każde przywłaszczenie, niezależnie czy jest […]