• Prace magisterskie na zamówienie
    Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Prace magisterskie w kontekście plagiatu

Plagiat i prace magisterskie

Prace magisterskie pisane przez studentów pod przymusem, to obiekt wielu kontrowersji. Plagiat to innymi słowy, przypisanie sobie samemu treści utworu, którego autorem jest inna osoba. Pojęcie to ma zastosowanie zarówno do treści pisanych, takich jak książka, wiersz, treść piosenki, gazetka, plakat i inne, ale także do obrazu, zdjęcia, utworu muzycznego etc. Prace magisterskie są na […]

Plagiat! Jak uchronić się przed nim w swojej pracy dyplomowej?

Plagiat

Plagiat jest rzeczą, która nie powinna się zdarzyć przy pisaniu pracy dyplomowej. Jak pokazuje praktyka, plagiaty często się zdarzają nie tylko w pracach naukowych, ale również przykładowo w muzyce. Plagiat to przywłaszczenie sobie części lub całości cudzego utworu z przyznaniem sobie praw do jego autorstwa. Dotyczy to każdego utworu niezależnie od jego formy. Może to […]