• Prace magisterskie na zamówienie
    Prace magisterskie – jaki sens widzą w tym uczelnie, a jaki polscy studenci.

Prace magisterskie w kontekście plagiatu

Plagiat i prace magisterskie

Prace magisterskie pisane przez studentów pod przymusem, to obiekt wielu kontrowersji. Plagiat to innymi słowy, przypisanie sobie samemu treści utworu, którego autorem jest inna osoba. Pojęcie to ma zastosowanie zarówno do treści pisanych, takich jak książka, wiersz, treść piosenki, gazetka, plakat i inne, ale także do obrazu, zdjęcia, utworu muzycznego etc.

Prace magisterskie są na ogół przekładem słów licznych autorów, zaczerpniętym z wielu różnych publikacji zarówno książkowych, jak i naukowych. Należy pamiętać, iż nawet pojedyncze zdanie użyte w niezmienionej formie może stać się przyczyną roszczenia autora, a na uczelni będzie wyłapane w programie antyplagiatowym. Bywają studenci, którzy wychodzą z błędnego założenia, iż treści internetowe są własnością publiczną, co nie jest prawdą.

Prace magisterskie i plagiat. Konkluzje.

Prace magisterskie, których treść zaczerpnięta jest z sieci, nie mają dużej wartości naukowej i są niekiedy odrzucane przez promotorów. Zarówno w przypadku Internetu, jak i książek, artykułów, gazet itp., należy podać imię i nazwisko autora, tytuł pracy oraz wydawnictwo wraz z rokiem wydania. Także w przypadku cytowania tekstu autora, należy odpowiednio zaznaczyć go w tekście oraz opatrzyć źródłem, gdyż w przeciwnym razie będzie to ewidentnym plagiatem. Prace magisterskie muszą być zatem oryginalne, choć opierające się na literaturze przedmiotu, lecz napisane własnym językiem. Przepisywanie książki słowo w słowo, to najlepsza droga, by do tego by nasza praca została uznana za plagiat. Jeśli będziemy przepisywać teksty z najbardziej klasycznych pozycji książkowych, to plagiat będzie bardzo łatwo udowodnić.

Złapanie na plagiacie, to z pewnością rzecz bardzo zła. Niestety wielu studentów często jest łapanych przez swoich promotorów na takich nieuczciwych zagraniach. Pisanie pracy magisterskiej powinno wiązać się z pasją. Praca magisterska powinna być skorelowana też z naszymi planami zawodowymi. Jeśli temat nas interesuje, to tym chętniej będziemy go zgłębiać. Jeśli połączymy to z możliwościami spieniężenia posiadanej wiedzy – tym większa nasza motywacja. Historia pokazuje, że osiągnięcie sukcesu zawodowego, nie jest uwarunkowane ukończeniem studiów.

Katalog stron

Dodaj komentarz